Bromma flygplats är till nytta

Svar på insändaren ”Bromma flygplats stoppar centerförslag om Råstasjön” den 26 februari:

Under några år i arbetslivet fick jag resa en hel del i tjänsten. Jag var ute i landet en–tre gånger per vecka vilket ju blir litet slitigt i längden men tack vare Brommaflyget fungerade det mycket bra. Jag kunde åka och komma hem samma dag på skapliga tider och de fysiska möten som verksamheten krävde kunde hållas över hela landet.

Från Bromma når man ­nästan hela Sverige (och ett antal ut­rikesmål). Även från relativt närliggande Solna är det alltid ett projekt i sig att ta sig till Arlanda och man måste ha tidsmarginaler för eventuella förseningar av tåg, buss eller bil. Jag har förmånen att bo bara tre kilometer från Bromma så jag kan cykla till flyget! Eller ta SL-buss. Snabbt och miljövänligt.

Att det finns en närliggande och bekväm cityflygplats i Stockholm är nog en viktig anledning till att regionens arbetsliv utvecklas och befordrar i hög grad produktivitet. Jag misstänker att de flesta av de drygt 2 miljoner passagerare som åker till och från Bromma varje år håller med om detta.

Jag vill alltså tacka de förståndiga politiker som prioriterar detta nav för främst inrikesresor före andra användningar av marken. Brommaflyget är till mycket stor nytta för Storstockholm och för resten av landet.

Nöjd resenär