Bromma flygplats blir en betongstad

Svar på insändaren ”Fullt rimligt med bostäder på Bromma” den 16 juni:

Visst går det att bebygga Bromma flygplats. Frågan är bara när och hur. Sannolikt går det att bebygga tidigast år 2060 när alla trafikproblem är lösta och kollektivtrafiken är utbyggd spårbunden och på hjul. Den bostadsbebyggelse som har skett i de västra förorterna har ju inneburit att vi har en trafikinfarkt med långsamt gående trafik på huvudvägnätet och icke önskvärd trafik på lokalvägnätet.

Den senaste investeringen som har gjorts i vägnätet var i slutet på 1980-talet då staden byggde bort en plankorsning med stambanan mellan Stockholm och Västerås i Sundby. Att använda ordet Parkstad är ju bara floskler. Det blir ju en betongstad. Vad är det för grönområden som stadsdelsnämndens ordförande tänker på runt Bromma flygplats som ska användas för rekreation för de 150 000–200 000 som ska bo där? Är det Lillsjön, Kyrksjön eller Glia koloniområde?

I anslutning till Bällsta gård har ju Miljöpartiet medverkat till att en byggmarknad ska etableras och ta 22 000 kvadratmeter värdefull ängsmark i anspråk där även den rödlistade fågelarten Sånglärkan har sitt revir.

Nej Miljöpartiet tänk om och tänk rätt.

Bertil i Bällsta