ANNONS

”Rädda Bromma kyrka från tillbyggnad!”

Bromma Kyrka i Bromma
Bromma kyrka.
Insändarskribenten ber till Gud om att Stockholms äldsta kyrka ska bevaras.
ANNONS

Det har kommit till vår kännedom att en tillbyggnad av Bromma Kyrka återigen planeras av kyrkoherden. Redan i oktober 2015 och april 2016 planerades en liknande ombyggnad av Stockholms äldsta kyrka. Det kom då en Proteststorm mot nya Bromma kyrka-planen. 

Någon tillbyggnad beviljades inte. Kulturmiljölagen föreskriver att kyrkobyggnader ska vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde, utseende och karaktär bevaras. Är de byggda före 1940 får de inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen. 

Bromma Kyrka är 850 år. Den byggdes långt före 1940. Kyrkoherden vill nu installera en hiss. Det är att på ett väsentligt sätt ändra kyrkan. Vi Brommabor ber nu för Guds skull att få slippa även denna planerade tillbyggnad på vår fina gamla kyrka.