Bromma ser värre ut än någonsin

Bromma, vår fina gamla stadsdel, håller på att drunkna i klotter, skräp och vandaliserade offentliga rum med trasiga bänkar, sönderslagen belysning, bortslitna trasiga eller nedklottrade överfulla skräpkorgar och bänkar.

Dumpat bråte både här och där. Smutsiga illa skötta gator och torg. Illa skötta buskar, träd och planeringar. Fontäner som inte fungerar. Arboretum som håller på att förfalla. Gator, gångbanor och cykelvägar som aldrig eller sällan underhålls, fulla med hål, gropar, ojämnheter och vattenhål.

På Brommaplan sitter ett flertal tiggare. Taxibilarna står på tvärsen med motorn på tomgångskörning med förare som står bredvid och röker. Tomma butikslokaler. Skyltar som faller sönder och har fel information.

Cigarettfimpar, tuggummin, snus, papper och annat skräp täcker marken både här och där. Maskrosorna täcker alla gröna ytor.

Vid Åkeshovs tunnelbana ser det ut som en sopstation! Jag har bott i Bromma sedan 1995 och i år är det värre än någonsin. Vad går våra skattemedel till? Vilka har staden handlat upp att sköta allt detta som uppenbarligen inte sköts alls?

Chockad Brommabo