Bromma växer igen

Jag tycker att det är dags att börja använda lite av våra skattemedel till att röja träd och buskar.

Många partier av vissa promenadstråk i Bromma håller på att växa igen.

Vore tacksam för svar.

Inge Busk