ANNONS

L: ”Brommaplan 
måste utvecklas – nu”

Den 7 mars rapporterades att Socialdemokraterna nu lägger ner planerna på bygga om Brommaplan. Detta kan få allvarliga konsekvenser för Brommas fortsatta utveckling menar Hanna Wistrand (L), Gruppledare Liberalerna.
ANNONS

Den 7 mars rapporterades att Socialdemokraterna nu lägger ner planerna på överdäckningen av busstorget och 850 nya bostäder i nybyggd stadsmiljö i Brommaplan.

Planerna för platsen som skulle bli navet för Brommas fortsatta utveckling på 3 000 till 4 000 bostäder läggs nu på is. Det kan få allvarliga konsekvenser för Brommas fortsatta utveckling.

Att planera nya tätbebyggda områden kräver en helhetssyn som ser till många olika aspekter samtidigt. Vi behöver nya bostäder. Nya bostäder kräver service som nya butikslokaler, skolor, trafiklösningar, idrottsytor och äldreboenden för att bli ett samhälle som fungerar att leva i.

Alldeles för ofta planeras nya bostäder utan att tänka på helheten som de placeras i. Liberalerna vill se en mer ansvarsfull stadsbyggnadspolitik där hela områdens behov behandlas redan i startskedet. Med områdesplanering skapas långsiktiga och hållbara lösningar för samhällsbygget.

Vi vill se att arbete påbörjas (helst igår) för att lösa trafiklösningen Brommaplan, som orsakar 10–15 olyckor årligen, och att staden omgående letar nya lösningar för att hitta finansiering för planerna på bostäderna och överdäckningen av busstorget.

Det har varit osnyggt, otryggt och trögt länge nog vid Brommaplan.

Hanna Wistrand (L) Gruppledare Liberalerna

ANNONS