Brommaplan byggs om totalt hänsynslöst

Stadsbyggnadskontoret planerar tillsammans med byggherren JM att bygga 700–800 lägenheter vid Brommaplan.

Detta ska ske genom att befintliga byggnader rivs och man uppför ett antal tiovåningshus som är placerade ovanpå en enorm betongkoloss till överdäckad bussterminal.

Som folkligt alibi till denna totalt hänsynslösa exploatering av området anges en enkätundersökning från 2012, där man konstaterar att en övervägande majoritet upplever Brommaplan som slitet, tråkigt och att befolkningen välkomnar en upprustning.

Skamlöst har nu politiska intressen att uppfylla kvoterat bostadsbyggande tillsammans med ivriga byggföretag lagt upp en plan för att, istället för att värna om Brommas säregna karaktär och lågmälda bebyggelse, bygga ett kassaklirrande betonggetto.

Dessutom finns i nuläget ingen plan för hur trafiksituationen under dessa år av rivning samt byggnation, ska lösas. Redan nu är det trångt på Drottningholmsvägen. Smitvägarna kommer att bli tungt belastade. Förvånande få har protesterat.

Jag uppmanar alla som inte samtycker att göra sina röster hörda. Trädgårdsföreningar ena er!

För övrigt anser jag att Brommaplan är slitet och otrevligt och att det behöver byggas mer bostäder i Stockholm. Men det ska göras med hänsyn till befintlig bebyggelse och befintliga medborgare. Det är inte för sent!

Brommabo 2

Protestera mot planerna för Brommaplan, uppmanar skribenten.

Som folkligt alibi till denna totalt hänsynslösa exploatering av området anges en enkätundersökning från 2012.