Brott mot vårdvalet att avvisa patient

Kommentar till artikeln ”Tindra nekades hjälp av läkare” i Mitt i den 13 mars:

Att en 8-årig flicka med misstänkt brutna fingrar avvisas i dörren till en vårdmottagning låter förskräckande. Och det är inte bara orimligt. Det bryter också enligt vad jag kan se mot regelverket för Vårdval Stockholm.

Vården i hela Stockholms län finns till för alla invånare i länet. Ingen har rätt att neka vård till en patient med akuta besvär. Och om gränsdragningen är oklar borde det rimligen vara så att man friar hellre än fäller – särskilt om det gäller en 8-årig flicka, som behöver remiss till röntgen i samma hus.

Men inte heller vid icke akuta besvär är en patient vid enstaka besök begränsad till den mottagning som han eller hon har valt och är ”listad” på. Mottagningar har ett ansvar att ta emot oplanerade besök även för icke listade patienter som vistas i närområdet och som ”bedöms vara i behov av medicinskt motiverade hälso- och sjukvårdsinsatser”. Även om den förvalda mottagningen ska vara förstahandsvalet, kan det ju ibland finnas skäl att gå till doktorn någon annanstans.

8-åriga Tindra borde ha fått hjälp. Inte bara för att det vore enligt regelverket. Utan också för att det vore det mänskligt riktiga. För mig som liberal är patienten alltid viktigast i vården.

Helena Bargholtz (FP) landstingsledamot Lidingö