ANNONS

Brottsligheten bland Solnas unga måste ner

ANNONS

Solna har tredje högst ungdomsbrottslighet i länet. Stockholm toppar, därefter Södertälje men sedan är Solna den mest utsatta kommunen vad gäller ungdomsbrott.

Det handlar om mer än 100 ärenden per 1 000 unga invånare i åldern 15–20 år. Siffrorna är Polisens och gäller för perioden 2009–2013 och publicerades den 25 januari i Dagens Nyheter.

För Kristdemokraterna är den utbredda ungdomsbrottsligheten oacceptabel. Ökad trygghet är definitivt en prioriterad fråga för oss. Vi ska stoppa den höga ungdomsbrottsligheten i Solna. Det kommer att krävas envishet, resurser och ett batteri av åtgärder.

Vi vill inrätta en trygghetskommitté som i dialog med Solnaborna ska arbeta för att öka tryggheten i staden.

Solna behöver bland annat förbättra utomhusbelysningen.

Trygghetskommittén skulle regelbundet inventera vilka buskage och andra områden som behöver åtgärdas och vi är dessutom beredda att sätta upp övervakningskameror på särskilt brottsutsatta och otrygga platser. Det möjliggör att fler brott klaras upp och förhindrar att nya begås.

För det brottsförebyggande arbetet är det avgörande att polisen tidigt får möjlighet att bygga upp förtroende hos Solnas barn och ungdomar. Kristdemokraterna kommer därför att arbeta för att varje skola ska ha en särskild kontaktpolis som genom återkommande besök lär känna eleverna och berätta om ordning och reda samt rätt och fel.

Något annat som är viktigt i det brottsförebyggande arbetet är att staden visar nolltolerans mot klotter och skadegörelse. Sociologisk forskning visar att klotter och nedgångna miljöer både ökar den upplevda otryggheten och ökar risken för att fler brott begås. Klotter och skadegörelse måste åtgärdas mer skyndsamt från anmälan.

Kristdemokraterna jobbar inte bara för starkare familjer, bättre skola och mer tid för barnen genom mindre barngrupper och ökad personaltäthet i skolan. Vi jobbar också för krafttag mot ungdomsbrottsligheten och ett tryggare Solna.

ANNONS

Malin Appelgren (KD)

Kommunalråd i Solna

Det kommer att krävas både envishet och resurser för att få stopp på brotten bland Solnas unga, menar Malin Appelgren (KD).arkivfoto

Den utbredda ungdomsbrottsligheten är oaceptabel. Ökad trygghet är definitivt en prioriterad fråga för oss.

ANNONS