Bruna bönor eller thaimat för de äldre

Var fjärde äldre som bor på äldreboende i Sverige är inte nöjd med den mat som serveras.

I Sundbyberg har vi medverkat till många förbättringar. Nu lagas all mat till våra äldre lokalt i Sundbyberg och transporteras inte över halva länet innan den serveras till våra äldre. Detta genom nya avtal där vi, inte entreprenörerna, bestämmer vem som ska leverera vår mat.

Vår dietist har utbildat all personal i att servera maten på ett för ögat trevligare sätt. Allt utom köttet eller fisken (huvudkomponenten) lagas på samtliga boenden. Det bakas med mera. Allt för att fler sinnen ska stimuleras!

Med det finns mer att göra. Den valfrihet som finns för vanlig hemtjänst ska gälla även maten. Våra äldre ska kunna välja hemsänd mat av olika leverantörer. Alla människor är olika och därför ska man kunna välja om man vill ha stekt fläsk med bruna bönor eller thaimat till lunch. Med andra ord: Släpp in restaurangbranschen i äldreomsorgen.

Maria Bohman, äldrekommunalråd (KD)