Bryr ni er verkligen?

Alliansen skriver att man hellre vill satsa pengar på att höja kvaliteten på förskolan, än att satsa på ett Nattis som de anser inte behövs.

Hur vet ni det? Jag har under mina 24 år som pedagog i kommunen alltid stött på föräldrar och ensamstående föräldrar som inte har kunnat arbeta obekväma arbetstider på grund av sina barn, så säg inte att det inte behövs!

Varför ska ni bygga nytt? Varför inte använda sig av lokalen som användes förr av mottagningsförskolan, som försvann? Lokalen har två avdelningar men bara en är i bruk på grund av barnbrist, ändå ska man bygga en ny förskola i närheten av Sollentuna international school. Varför? Jo, för att det är brist på förskolor i Sollentuna. Det rimmar inte. Använd er av lokalerna som finns innan ni bygger nytt, på det sättet kan ni hålla ner kostnaderna. Eller är det så att man inte vill satsa på Malmvägen för att familjer från andra områden inte skulle söka sig dit?

Om ni nu vill satsa på förskolan och en bra pedagogik, se då till att minska barngrupperna. Senast måndagen den 22 oktober fick man se Sollentuna på nyheterna igen, denna gång var det för att man har de största barngrupperna inom fritids. Är det så kommunen visar att man satsar på barnen?