ANNONS

S: Vår budget har högre ambitioner

Österåkers budget
S anser att deras förslag till budget är bättre än alliansens – men då måste skatten återställas till samma nivå som för två år sedan.
Den 25 november beslutas nästa års budget för Österåker. I Socialdemokraternas skuggbudget föreslås att skatten återställs till samma nivå som 2017.
– Totalt tillför vi 198 miljoner jämfört med budget 2019, skriver partiet i en insändare och förklarar vad man vill göra med pengarna.
ANNONS

Vi Socialdemokrater lägger fram en budget som är tydlig, ideologiskt, politiskt och ekonomiskt. Vi återställer skattesatsen till nivån år 2016–2017 (+85 öre), vilket ger oss ytterligare 101 miljoner till reformer, och ett överskott på 22 miljoner.

Totalt tillför vi 198 miljoner jämfört med budget 2019. Förskola/skola får cirka 90 miljoner och vi skjuter till 10 miljoner årligen i investeringsbudgeten för ett förskole- och klassrumslyft, eftersom många förskolor/skolor är slitna och inte anpassade för modern pedagogisk verksamhet.

Störst satsningar på barn

Våra största satsningar är på mindre barngrupper i förskolan, elevhälsan och resurser till barn/elever i behov av särskilt stöd. Vi permanentar lärarlönelyftet.

Vård och omsorg tillförs cirka 47 miljoner. Vi återställer de senaste årens besparingar som hårt drabbat hemtjänsten. Vi tillför medel så att antalet platser i särskilda boenden inte bara täcker dagens behov, utan ger framförhållning. Det ger oss förbättrad personalpolitik med fler heltidstjänster och höjd kvalitet genom ökad tid hos de äldre.

”Alliansbudget ger med ena handen och tar med den andra”

Mot detta står den moderata alliansens budget, som ger med ena handen, och tar med den andra.

De har sedan flera år inte kompenserat kärnverksamheten för de kostnadsökningar man haft under åren. Skolan och omsorgen har återkommande uppvisat underskott och inköpsstopp och neddragningar har avlöst varandra. Dessa besparingar av för låg indexuppräkning motsvarar mellan år 2017 och 2019 cirka 50 miljoner kronor.

I moderata alliansens budgetförslag tillförs 20,4 miljoner utöver index-/volymökningar. Att bara kompensera för det låga indexet kostar 21,6 miljoner. Deras budget är en sparbudget.

Hoppas på stöd mot nya besparingar

Vi tillför verksamheterna dessa miljoner så att de inte redan från den 1 januari 2020 måste börja spara.

Vi hoppas att en majoritet i kommunfullmäktige ställer sig bakom en budget för vår kommun med en högre ambition, så väl ideologiskt, politiskt och ekonomiskt.

ANNONS

Ann-Christine Furustrand (S), kommunalråd i opposition