ANNONS

Bullret en hälsorisk vid växande flygplats

ANNONS

Enligt miljöbalken, plan- och bygglagen samt andra lagar och förordningar är det absolut viktigaste vid all planläggning att ta hänsyn till människors hälsa och säkerhet.

Jag vågar påstå att en stor anledning till att dessa lagar kommit till är just att värna människors hälsa och säkerhet.

I det perspektivet är det märkligt att flyget på Bromma nu expanderar till att bli en internationell storflygplats.

En mycket omfattande forskning (vid Karolinska Institutet, Stockholms universitet samt flera internationella universitet) har visat bullrets skadeverkningar på hälsan. Många av dessa studier visar på stressrelaterade åkommor och en förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Nyligen publicerades en brittisk studie som visar att boende som berörs av flygbuller har större risk att drabbas av stroke. Ständigt kommer nya rön om sambandet mellan ohälsa och bullerexponering från flygtrafik.

WHO (World Health Organization) arbetar nu med reviderade och sannolikt skärpta rekommendationer, vilket alltså går stick i stäv med regeringens förslag som innebär en kraftig försvagning av gällande riktvärden (exempelvis för buller på ”flygplatser i Stockholms kommun”, det vill säga Bromma). Jag anser bestämt att dessa vetenskapliga fakta måste beaktas och att alla berörda får kännedom om detta. De ansvariga beslutsfattarna kan inte i efterhand försvara sig med att de inte fått information om bullrets inverkan på människans hälsa. Ett argument för att behålla flyget på Bromma, som framförts av motståndare till bostads­­bygg­andet, är att det blir för mycket biltrafik. Då vill jag informera om att det finns ingenting som alstrar så mycket biltrafik som just flygplatser.

Något att tänka på när passagerarantalet väntas fördubblas till över fyra miljoner.

Lennart Tonell

lektor, Stockholms universitet

ANNONS