Buss 43 och 44 tas bort på felaktig grund

Trots 1 400 namnunderskrifter har man klubbat igenom ett beslut om att ta bort buss 43 och 44, med motiveringen att det är för få resenärer – vilket torde vara helt felaktigt.

Buss 44 är varje dag full av skolbarn som vill ta sig snabbt och tryggt från Ruddammen till Engelbrektsskolan och tillbaka. På morgonen är det trångt och därför ståplats som gäller. Det finns ingen annan säker färdväg dit då vägen är både lång och trafikerad. Trycket kommer dessutom att öka med planerad bebyggelse i området.

Det förs sannolikt inte någon statistik över alla de barnvagnar, skolklasser och förskolegrupper som fyller bussen till och från Djurgården, då vuxen med barnvagn åker gratis och småbarn med vuxen likaså.

Inte heller syns det att många barnvagnar, skolklasser och förskolebarn inte ryms på bussen längs vägen till Djurgården då den redan är full av barn! De får vackert vänta på nästa buss eller hitta annat färdsätt.

Det som syns främst i statistiken lär vara de pensionärer som likaså är i stort behov av ett fungerande bussnät. Om man inte väljer att lyssna på alla de människor som försöker göra sin röst hörd i detta ärende, bör man åtminstone säkerställa att ett korrekt underlag ligger till grund för beslutet!

Fyrbarnsmamman