Bussarna borde vara där gallerian planeras

Bussterminalen som ska ersätta den nuvarande nedslitna borde byggas på platsen för den planerade gallerian, menar insändarskribenten.
Bussterminalen som ska ersätta den nuvarande nedslitna borde byggas på platsen för den planerade gallerian, menar insändarskribenten.

Trots mycket allvarlig och välgrundad kritik mot en ny terminal för Nackabussarna i Katarinaberget vill en del politiker i Stockholm gå vidare med planeringen. Länsstyrelsen ser mycket allvarligt på riskerna för kulturmiljövärden, markföroreningar, brand, hälsa och miljö. Länsstyrelsens krav på fördjupade utredningar och krav på revidering av planhandlingarna har ännu inte tillgodosetts. Resenärsföreningen Kollektivtrafikant Sthlm är emot bergrumsterminalen av flera skäl, till exempel för krångliga byten och långa gångavstånd.

Terminalen är bara åtkomlig från öster, det vill säga en ”säcklösning” som omöjliggör nya smarta direktbusslinjer. De hävdar också att den planerade gallerian i Nya Slussen tar den bästa platsen för en terminal med attraktiv miljö och bra bytesmöjligheter för kollektivtrafikanterna. Bussförarfacket skriver att ett flertal bränder i bussar inträffat i Stockholmtrafiken, allt i från smärre bränder till fall där en buss brunnit ner till ett stålskelett” på ett fåtal minuter. Om en större brand skulle inträffa i bergrumsterminalen, som kommer att trafikeras av gas-, etanol- samt dieseldrivna bussar, är risken för en större katastrof uppenbar. I och med att man måste backa ut från hållplatserna finns också risk för kollision med andra bussar. Bussförarna ser också stora risker med vänstertrafik, med smala körfält och en lång brant backe i tunneln mot Stadsgårdsleden. Naturskyddsföreningen anser att planen för bussterminalen är oacceptabel. De motsätter sig hela idén med att spränga in den nya terminalen i Katarinaberget. Den kommer att försvåra arbetet med att nå klimatmålen och en anpassning till förändrade resemönster för kollektivtrafik. Hela yttrandena finns på www.slussen.nu

Det är de politiker i Stockholm som lovat bort bästa platsen på Slussen för Nackabussarna till en ny stor galleria, som nu känner sig tvingade att flytta in bussarna i berget. Men det går faktiskt att ändra beslut. Gallerian är ännu inte byggd!