Bussarna förstör vattenspegeln

Det diskuteras om vad som ska byggas eller inte vid Riddarfjärdens marina. Man vill se vattenspegeln från olika vinklar, från Hantverkargatan ned över Kungsholmstorg och från kajen.

Då kan jag nu uppmana samtliga att det är meningslös att fundera över detta. Som boende i närområdet vistas familjen ofta här, vi konstaterar att ytan mellan Preem och marinan används av turistbussar som uppställningsplats. Parkeringsförbud råder. Vi har räknat till som flest 14 bussar och det är max vad ytan klarar. Samtidigt är det tomt på Barnhusbron som är upplåten för uppställning av bussar.

Det finns ett antal parkbänkar vända mot vattnet, där backar bussarna in och parkerar ett par meter framför bänkarna. Där förgylls utsikten med bussbolagens logotyper.

Naturligtvis göder chaufförerna en badwill för sina företag och vi som ibland hyr bussar kommer att rata dessa bolag. Enligt skyltningen på plats är det Stockholm Stads Parkerings AB som ansvarar för bevakningen.

Piero på Garvargatan