Busskort till elever inget att prioritera

Svar på insändare med rubriken ”Orimligt att gå om skolvägen är lång” den 17 september:

Som ansvarig för gymnasieskolan i kommunen studsade jag till när jag såg att signaturen Pia Steen i en insändare kallar det en klassfråga att gå på gymnasiet. Pia menar att alla gymnasieelever boende i Haninge ska få gratis busskort från kommunen, inte enbart de som bor minst sex kilometer från gymnasiet.

Jag förstår grundtanken men ser frågan som mer komplex. Vi har i kommunen en budget att följa och vi prioriterar hårt mellan olika beslut när vi får möjlighet att utöka budgeten. Gratis busskort till alla gymnasielever kommer i min värld inte före de satsningar vi genomfört senaste året och planerar det kommande året: Att hitta och motivera de ungdomar som inte studerar eller arbetar, bättre emottagande av nyanlända, mer pengar till de skolor där eleverna har större behov av stöd, nolltolerans mot mobbning och kränkningar, höjda lärarlöner och tillsättande av elva förstelärare.

Om jag fick önska satsar vi vid nästa möjlighet på de elever som inte fått gymnasiekompetens. Det är min personliga åsikt.

Johan Svensk (MP), ordförande, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden