Busslinjen är inte till för jobbpendling

Svar på insändaren ”Skälsätra behöver buss i rusningstid” den 30 juni:

Självklart skulle fler människor resa med den nya kvarterslinjen till Skälsätra om bussen även gick i rusningstid, dock är inte arbetspendlare målgruppen för denna linje. Syftet är att testa en helt ny typ av linje med målet att öka rörligheten för skolbarn, äldre, föräldralediga och alla andra som är hemma dagtid.

Om den nya kvarterslinjen till Skälsätra ska trafikera i rusningstid behöver det investeras flera miljoner kronor i en helt ny buss, vilket skulle göra linjen mycket olönsam samhällsekonomiskt sett.

Eftersom boende i Skälsätra redan i dag har busstrafik inom gångavstånd som följer SL:s riktlinjer finns ingen möjlighet att göra en sådan investering.

Dagtid kan befintliga fordon merutnyttjas och därmed finns en möjlighet att starta linjen under dessa tider. Försöket har alltså större möjligheter att falla väl ut då bussen enbart går dagtid.

Daniel Mohlin

marknads- och försäljningschef, Nobina Södertörn