ANNONS

Bussterminalen är ett högriskprojekt

ANNONS

Marianne Dunér, kommunikationsansvarig i Projekt Slussen, anknyter till de sedvanliga slogans som medborgarna matats med en längre tid. Bussterminalen i Katarinaberget blir ”ljus, varm och säker”. Tyvärr stämmer inte detta med verkligheten.

Bussterminalen i Katarinaberget är en omodern säcklösning utan utvecklingsmöjligheter för framtida busslinjer. En tunnel i höjd med Fotografiska museet leder ner till terminalen 18 meter under jord och 4 meter under havsnivån. Den består av en fil för infart och en för utfart med mitthinder och bussarna kör ner i vänstertrafik. Korkas tunneln igen om en olycka skulle ske kan räddningstjänsten inte ta sig ner till olycksplatsen. Att bussar fattar eld är inget ovanligt. Senast den 9 februari 2014 började en buss brinna under färd på E4:an.

Dagens bussflotta körs med ett stort antal bussar som drivs med biogas, som lagras i de stora tuberna på busstaket. Biogas består till 90 procent av metangas och om brand uppstår kan den inte släckas med vatten.

Vid bussbranden i Helsingborg i februari 2012 fungerade inte den brinnande bussens eget släcksystem, enligt Haverikommissionen. Vid brand måste flera tusen människor kunna utrymmas snabbt via långa rulltrappor, hissar och gåtrappor, då direktförbindelse till marknivån saknas utom via den långa tunnelrampen som kan vara blockerad av bussar. En bussbrand utvecklar oerhört mycket svart rök och de som utsätts för röken kan få svårighet att orientera sig upp ur grottterminalen. Något som Marianne Dunér inte vill nämna är att detaljplanen för bussterminalen i Katarinaberget innehöll så många fel att mark- och miljödomstolen upphävde den utan att ens tillkalla berörda till en överläggning. Förhoppningsvis byggs inte denna högriskterminal.

Gör din röst hörd

ANNONS