Bygg bostäder och infartsparkering på Bodals gärde

I Lidingös översiktsplan framstår i praktiken två huvudalternativ, dels att Lidingöbanan fortsätter att gå i nuvarande sträckning och dels att banan går via Lidingö Centrum. Stockholms stad kommer att bygga bostäder på tomten med den stora infarts­parkeringen i Ropsten. Lidingö måste därför planera för infartsparkering utmed den ombyggda Lidingöbanan, som tillsammans med Djurgårdslinjen ingår i Spårväg City med ny ändhållplats vid T-centralen utanför Åhléns.

Den nya Citybanan med sin underjordiska station medför också smidiga byten till pendeltågen. Spårvägen passerar färjeterminalerna och den nya Djurgårdsstaden som planeras få 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser. Restiden kommer att vara ungefär lika med tunnelbanan om man räknar in bytestid och gångtid för att nå gatuplanet. Turtätheten under arbetstid blir tio minuter från Gåshaga och fem minuter från Dalénum.

Bodals gärde är en lämplig plats för en infartsparkering både för boende på södra och centrala Lidingö. Ovanpå parkeringen bör man bygga bostäder, med små lägenheter för ungdomar, som sannolikt prioriterar billiga bostäder som ligger nära spårvagnen före eventuella bullerstörningar från biltrafiken.

Högberga vid sidan av likriktarstationen är en annan plats lämplig för parkering. Där finns redan en gångväg under Gåshagaleden i direkt anslutning till det nya stationsläget. Det är också viktigt att få bra cykelparkering vid alla stationer.

Ska Lidingö centrum utvecklas och inte avvecklas så måste man på alla sätt möta konkurrensen från det nya affärscentrumet i Ropsten. Ett viktigt beslut är då att Lidingöbanan går via centrum och att det finns tillräckligt med både infartsparkeringar och bostäder.

Regeringen har också flaggat för att kommunerna kring stor­städerna måste ta ett större ansvar för att få fram bostäder, annars kommer man att låta landstingen ta över för en mer solidarisk bostadspolitik.

Karin Wändahl, 25, fil. kand. och Lidingötjej

Kaj Hagström, 78, f.d. vd SL Tåg