Bygg en lådbilsbana i stället för skidtunnel

Den rapport som Botkyrka kommun beställt av konsultföretaget PWC visar med all önskvärd tydlighet att de vidlyftiga planerna på att bygga en skidtunnel vid Lida är helt orealistiska ur ett kommunalekonomiskt perspektiv.

Antalet åkare i den överoptimistiska kalkyl som skidtunnelns ekonomi bygger på, skulle inte kunna ta sig till Lida om inte omfattande investeringar i vägar och parkeringar görs. Det kan alla som under pingsthelgen försökte ta sig till ”Toughest”-tävlingen, som gick vid Lida, intyga. Många tävlande och åskådare fick ställa bilen mer än en kilometer därifrån och gå eller springa till startområdet.

I kalkylen ”tror” man också att flertalet av de som skulle nyttja skidtunneln skulle åka kollektivt. Hur tänker man då? Skulle den målgrupp man vänder sig till vilja tillbringa två–tre timmar på tåg och buss för att ta sig till Lida? Det är nog väldigt osannolikt.

När kalkylerna spricker blir det i slutändan Botkyrkas skatte­betalare som får stå för notan. Skrota planerna på en skidtunnel och kom tillbaka till verkligheten. Varför inte göra som i Flottsbro, anlägga en ”lådbilsbana”? Det vill säga en modern variant, där man med hjälp av liften drar upp en bil som sedan susar nedför backen på en anlagd bana. Det skulle verkligen vara något som skulle uppskattas, inte minst av de unga. Det kanske inte ger lika mycket rubriker i media men skulle stärka bilden av Lida som ett familjeparadis. Sedan kan man gå vidare med till exempel konferens- och bröllopshotell med ”vildmarkstema” eller något liknade.

Anders Thorén

Tullingepartiet

”Skrota planerna på en skidtunnel vid Lida och kom tillbaka till verkligheten” uppmanar insändarskribenten.foto: carlos montecinos