Bygg en ny skola på den befintliga tomten

Förslaget att bygga om centrumlokalen i Helenelund till skola med en skolgård på taket verkar fortfarande vara aktuellt.

Jag ställer mig högst frågande till detta. En skolgård på taket? Ingen utomhusmiljö som jag önskar för mina barn och vad jag hört runt omkring mig instämmer många andra föräldrar. Jag kunde förstå detta jagande av markyta i en innerstad men jag hoppas att Sollentuna värderar att bevara fria markytor för våra barn i stället.

I denna fråga röstar jag helt klart på den som slutar skjuta detta på framtiden och i stället omgående börjar bygga en ny Eriksbergsskola på befintlig tomt intill nuvarande skola, och som ser till att skolgården då blir ett levande grönområde och en mötesplats som kan nyttjas även på lediga stunder för alla som bor häromkring, både i höghusen och villorna. Där kan finnas möjlighet till aktivitet med tennis­banor, boulebanor och utegym, där vuxna, barn och ungdomar kan mötas. Vi vill ju att våra barn och ungdomar ska ta sig ut och inte sitta framför datorn, men då måste det ju finnas trevliga utemiljöer med saker att göra.

Hur jag än funderar kan jag inte förstå varför man inte omgående börjar bygga på nuvarande tomt. Vad har man egentligen för högt inkomstbringande planer för denna yta? Har Sollentuna som ju är en välmående och rik kommun verkligen inte råd att ha kvar skolgård och gröna ytor för våra barn i markplan? Som boende här i Helenelund i tredje generation önskar jag verkligen att man inte bygger bort möjlighet till fria och tillgängliga grönytor som bryter upp mellan bostäder och centrum. Hoppas att man tänker till innan det är för sent!

Boende i Helenelund och mamma till tre barn

En ny Eriksbergsskola borde byggas på samma tomt, anser en Helenelundsbo och trebarnsmamma.Arkivfoto