Bygg en ringled runt stan

Svar på ”Skrota Förbifarten bäst för Stockholm den 27 januari:

Ett växande Stockholm behöver Förbifarten! Har du någon gång suttit i kö på Essingeleden under rusningstid? Därför är det enkla svaret att en Förbifart och en Österled, som bildar en ringled, är nödvändigt.

En starkt växande Stockholmsregion har sedan mer än 40 år haft behov av att lösa sina infrastrukturfrågor. En stark befolkningsökning under alla dessa år har medfört att en rimlig lösning på våra trafikproblem måste till. Upplysningsvis kan nämnas att 88 procent av stockholmarna har röstat på riksdagspartier, som vill bygga Förbifarten.

Det tillfälliga stopp av Förbifarten, som de röd-grön-rosa nyligen genomförde har redan kostat stockholmarna cirka 4 miljoner kronor per dag till ingen nytta, vilket motsvarar en stor del av den skattehöjning, som samma partier har genomfört i Stockholm.

En Förbifart och en Österled som bildar en ringled är nödvändigt för att leda trafik runt Stockholm.

Yvonne Fernell-Ingelström (M) Kommunfullmäktigledamot