Bygg ett fartgupp på Eskilsvägen

Jag ringde till de som har hand om trafiken i Haninge kommun och bad om fartgupp på Eskilsvägen innan det sker en dödsolycka. Och de berättade att de fanns en ombyggnadsplan för vägen, men den var lagd på is. Den isen smälter väl aldrig. Polisen har haft flera fartkontroller och gör så gott de kan. Men vad tänker ni på kommunen göra innan olyckan är framme?

Vänta på en dödskörning eller? Vi undrar vi som bor här och ser och hör! Ska vi vänta eller?