Debatt: ”Bygg ett Solna för alla”

Samtidigt som lägenhetspriserna skjutit i höjden i Solna, har Moderaterna under flera år eftersatt nybyggnationen av hyresrätter och kötiden för en hyreslägenhet i Solna är elva år. Den längsta i hela Stockholms län!

Solna växer. Det är vi Socialdemokrater glada för. Men vi är kritiska till att Moderaterna ensidigt bygger bostadsrätter när nya stadsdelar i Solna planeras. Det blev inga hyresrätter i vare sig Arenastaden eller Järvastaden och inte heller ser det ut att bli några i nya Hagastaden.

Eftersom bostadsrättspriserna i Solna skjutit i höjden innebär det att endast höginkomsttagare har råd att flytta till Solnas nya stadsdelar. Det stänger ute många, inte minst unga, pensionärer och nyanlända.

Vi Socialdemokrater vill i stället ha ett Solna där alla ska ha råd att bo.

Moderat bostadspolitik skapar en än mer segregerad kommun. Att utveckla stadsdelar med endast dyra bostadsrätter och radhus skapar osynliga barriärer med tydliga inkomstskillnader i kommunen. Bagartorp och intilliggande nybyggda Järvastaden är exempel på en sådan ny kontrast.

Samtidigt som lägenhetspriserna skjutit i höjden i Solna, har Moderaterna under flera år eftersatt nybyggnationen av hyresrätter och kötiden för en hyreslägenhet i Solna är elva år. Den längsta i hela Stockholms län!

I stället för att låta allmännyttiga stiftelsen Signalisten bygga nya hyresrätter så att unga kan flytta hemifrån, säger Moderaterna i fullmäktiges bostadsdebatt att ”Signalisten ska bygga när och där ingen annan vill”. Med andra ord aldrig och ingenstans. I en tid med akut bostadsbrist är akut är detta synsätt på hyresrätter obegripligt!

För att komma till rätta med bostadsbristen och segregationen räcker det inte att politiken förlitar sig på den öppna marknadens vilja att bygga i Solna. Det leder inte sällan till att förstärka, snarare än att bryta, segregerande boendemönster.

Det är dags att Solnas politiker börjar ta ansvar för stadsutvecklingen i kommunen och säkerställer att det i samtliga områden
i Solna också byggs minst
50 procent hyresrätter, det vill säga minst 500 hyresrätter per år. Först då kan vi få ett Solna som håller ihop.

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam (S),
oppositionsråd i Solna

Håller du inte med? Skriv en replik här!