Bygg för äldre i Danderyd

Äldrepolitiken i Danderyd måste förnyas och moderniseras. I dag finns ingen verklig valfrihet som gör att de äldre kan flytta i tid under relativt friska år till ett trevligt boende med service och intellektuell gemenskap.

I stället tvingas den äldre bo hemma, i kanske en för stor villa, och klara sig på hemtjänst fram till den dag då hon blir så dålig att hon blir biståndsbedömd och får en plats några månader på ett äldreboende. Det behövs fler alternativ i välfärden och en verklig valfrihet som innebär att äldre kan flytta när de själva vill till ett annat trevligt boende anpassat för äldre inom kommunen och som erbjuder service, gemenskap och intellektuell stimulans.

I dag står 200 personer i kö i kommunen till olika servicehus och det är 20 års kö för en plats i vanligt boende i Svalnäs. Det finns nya aktörer som bygger bostäder för äldre som täcker hela omsorgskedjan och erbjuder service och gemenskap i friska år. Det finns gott om mark att bygga på.

Folkpartiet vill se till att det byggs fler sådana hus för äldre i Danderyd.

Monica Renstig (FP)

kandidat kommunfullmäktige