Bygg för framtiden med ansvar för miljön

Visst skall vi bygga i Österåker, men bygger vi hållbart och bygger vi för framtiden? Nej knappast.

Vi har en föråldrad översiktsplan med ursprung ifrån 1990. Vi har miljömål för kommunen, men vi saknar en plan hur vi ska uppnå målen. Vi har en regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen som Österåkers kommun står bakom. Vi har mycket fina natur- och kulturvärden som vi är stolta och rädda om. Vi åker mest bil i hela län­et, det vill säga vi är sämst när det gäller utsläpp av bilavgaser.

Vad gör vi, jo vi bygger sönder våra bästa natur- och kulturvärden (Täljöviken, Östanå, Stenhagens affär med flera områden). Vi föreslår byggen av bostäder i Östanå, två mil från Åkersberga centrum utan allmänna kommunikationer (glöm bussen), med arbetsresor på upp till tio mil per dag.

Vi kommer även i framtiden att vara sämst när det gäller utsläpp av bilavgaser. Vi struntar i utvecklingsplanen för Stockholmsregionen. Vi struntar i våra miljömål. Vi struntar i att vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen ska vara lösta. Vi får ständigt nya rapporter om att uppvärmningen på jorden går fortare och fortare, nu är vi uppe i 4 grader om 50 år ifall vi inte gör något. För stora delar av världen är detta en katastrof, men vi i Öster­åker tar inte vårt miljöansvar.

I en skärgårdskommun borde vi visa respekt för miljön och bygga hållbart för framtiden. Bygg längs Roslagsbanan och förtäta Åkersberga så vi får en stadskärna med stort utbud av affärer, service, arbetsplatser och bostäder med korta transporter. Gärna en grön stadskärna.

I Österåker har vi politiker och en samhällsbyggnadsförvaltning som inte lyssnar och inte förstår. Vi ­bygger 400 bostäder än här än där utsprida över kommunen, långt ifrån allmänna kommunikationer.

Vi behöver ett nytt tänkande, nya politiker. Ska vi som invånare kunna påverka utvecklingen i en miljövänlig riktning då behöver vi ett nytt parti på den borgerliga sidan ”gröna moderater”.