Bygg för våra unga i stället

I Mitt i Solna från den 21 januari läste jag insändaren angående förskolan Näckrosen på Råsundavägen i Solna.

Dessa politiker vi har nu raserar allt – de lägger ner skolor och bygger inte upp sådant som gynnar våra ungdomar och barn. I stället bygger de bara stora komplex som vi kan klara oss utan. Hoppas på ändring efter valet.

Arg mormor