ANNONS

Bygg gångbro så fler kan nå skogen

ANNONS

När nu västra Älvsjöskogen – med gamla idrottsplatsen och vidare ned till Långsjön – kommer att bli naturreservat är det hög tid att ta upp mitt gamla förslag (skrev en motion till fullmäktige redan 1973) om förbindelse över eller under järnvägen.

Förslaget om belysta motionsslingor har genomförts, vilket uppskattas mycket av alla. Nu vill jag åter aktualisera behovet av en förbindelse mellan västra och östra Älvsjöskogen. För att ta sig över järnvägen krävs i dag att du tar dig via Älvsjö centrum eller Stuvsta.

Eftersom vi har en stor bostadsbrist i Stockholm planeras det för åtskilliga tusen lägenheter i Älvsjö- och Hagsätraområdet. För att underlätta för såväl gamla som nya Älvsjöbor – på båda sidor om stambanan – bör en gångbro knyta ihop östra och västra Älvsjöskogen. Naturreservatet kommer på så sätt att bli mer tillgängligt och enklare att nyttja. Det är viktigt att behålla stadens gröna kilar som även är viktiga spridningsområden för djurlivet.

I Älvsjö stadsdelsnämnd och förvaltning pågår iordningsställande av skogen. Älvsjöborna kommer även att bli inbjudna att säga sitt om hur de vill ha Älvsjöskogen.

Centerpartiet anser att målet måste vara att skogen i huvudsak ska kunna användas för rekreation och fritidsaktiviteter, precis som i dag. Det ska vara en grön oas där alla kan känna sig välkomna.

Brännkyrkacentern har arbetet i många år, bland annat med insamling av 4 000 namnunderskrifter, för att Älvsjöskogen inte ska bebyggas utan bli naturreservat. Nu är det dags att beslutet tas, så att invigning kan ske. Samtidigt bör en utredning tillsättas för att undersöka hur den västra och östra delen av skogen kan förbindas på bästa sätt.

Evy Kjellberg (C)

Ordförande Centerpartiet i Brännkyrka och ledamot i Älvsjö stadsdelsnämnd

ANNONS
ANNONS