Bygg gärna ett lägre hotell

Älvsjö centrum håller på att förändras positivt. Vi får en ombonad gatumiljö och bättre service.

Nu tänker man bygga ett hotell längst upp på Götalandsvägen. Inget fel i det. Men hotellet ska bli nästan lika högt som Rica talk Hotel. Det kommer att ligga alldeles intill bostäder och en förskola på andra sidan gatan.

Eftersom hotellet ligger i söder och är 50 meter högt kommer det att kasta en mörk skugga över husen intill. Vintertid kommer skuggan att vara 900 meter lång och nå ända upp mot Solberga på förmiddagen. Det är helt orimligt!

Staden har vägrat lyssna på protester från de som drabbas. Just nu pågår en utställning. Bygg gärna hotellet men sänk höjden till åtta våningar!

Lotta Rosenström, Älvsjö