Bygg hyresrätter och minska hemlösheten

Bostadskön är lång i Huddinge, det tar sex–sju år att få en lägenhet i kommunens eget bostadsföretag Huge. Vänsterpartiet vill ge Huge i uppdrag att bygga fler hyresrätter. Det finns 13 000 studerande på Södertörns högskola, men bara 700 studentlägenheter.

Vänsterpartiet tycker att kommunen ska samarbeta med studenter, ungdomar och byggföretag för att hitta möjligheter till lägenheter med rimlig hyra. Trots bostadsbristen har de borgerliga partierna varit med och omvandlat 1 300 hyres­lägenheter till bostadsrätter. Vänsterpartiet kräver att omvandlingarna till bostadsrätter stoppas, för att skapa en rättvisare bostadsmarknad.

Väldigt få hyresrätter har byggts de senaste åren och de bostäder som planeras är mest småhus och bostadsrätter. De flesta som söker lägenhet har ingen ekonomisk möjlighet att köpa en bostadsrätt. Social­tjänsten har också höga kostnader för hotell och andrahandslägenheter till dem som helt saknar tak över huvudet. Hemlösheten ökar i Huddinge och bostadsbristen försvinner inte av sig själv. Att ha en egen bostad är en grundläggande mänsklig rättighet. Allt måste därför göras för att det ska byggas fler hyresrätter med rimliga hyror. Vänsterpartiet har lagt en rad förslag i riksdagen för att få fart på byggandet. Regeringen är inte intresserad och menar att kommunerna ska ta hela ansvaret. I Huddinge gör de borgerliga partierna mycket lite för att minska bostadsbristen. Vänsterpartiet kräver att kommunen ställer krav på privata markägare att bygga hyresrätter redan när avtal och detaljplaner fastställs.

Huddinge växer snabbt och vi måste ta ansvar för grundläggande behov för att kunna skapa en attraktiv kommun. Bostäder är en bra början.