ANNONS

Bygg hyresrätter på Kvarnholmsterrassen

Politisk oenighet råder om hur Gustavsberg ska bygga ut.
Politisk oenighet råder om hur Gustavsberg ska bygga ut.
ANNONS

Vänsterpartiet finner det anmärkningsvärt att kommunstyrelsen desavuerat det egna Gustavsbergsutskottets eniga förslag att avbryta markanvisningstävlingen gällande Kvarnbergsterassen i Gustavsberg.

Särskilt anmärkningsvärt är att Miljöpartiet nu helt bytt åsikt från att i utskottet varit det parti som föreslog att markanvisningstävlingen skulle avbrytas med motiveringen att samtliga inkomna anbud var för dåliga.

Nu väljer den styrande majoriteten (inklusive Miljöpartiet) att utse det förslag den professionella bedömningsgruppen bedömt som näst bäst av de tre inkomna tävlingsförslagen som vinnare.

Det går inte att frigöra sig från misstanken att Värmdökoalitionen av ekonomiska skäl bytt åsikt.

Det nu valda alternativet gör marken så dyr att det utesluter möjligheten att bygga hyresrätter.

Vänsterpartiets inställning är att minst hälften av bostäderna på Kvarnbergsterassen måste upplåtas med hyresrätt. Det bästa hade varit att avbryta markanvisningstävlingen.

Därefter borde Värmdö kommun tagit ett fastare grepp över inriktningen och i stället för högsta möjliga markpris sätta upp sociala mål där minst hälften av bostäderna skall upplåtas med hyresrätt. Under processens gång har jag gång på gång framhållit att kommunen i stället för högsta möjliga markpris borde kräva hyresrätter med rimliga hyror.

Alla vet att det är hyresrätter som behövs. Mer än 5 000 personer står i kommunens bostadskö till hyresrätter i Värmdö.

Osålda bostadsrätter finns det gott om i Gustavsberg.

ANNONS

I Vänsterpartiets budget för år 2012 avsatte vi 25 miljoner kronor (för minskade inkomster av markförsäljning) för att göra det möjligt att bygga hyresrätter.

För att bygga hyresrätter till rimliga hyror måste allt göras för att pressa ner kostnaderna.

Vänsterpartiet är det parti som konsekvent jobbar för att det måste byggas hyresrätter också i Värmdö.