Bygg inte bort barnens lilla park

Nu är det vår! I Bergsgruvan, den lilla parken vid Södra Station, har träden knoppar. Många barn springer runt här: från förskolor, men också äldre barn som inte har någon annanstans att vara på rasterna för de har ingen skolgård.

Parken borde rustas upp och få en större lek- och springyta. Det finns en del av parken som ligger lite i skymundan, nedanför ­viadukten vid inträdet till stationen vid Rosenlundsgatan. Den delen borde också vara barnens!

Nu planerar Stockholms stad att bygga ett flervåningshyreshus, just i den här lite ”bortglömda” delen av parken. 57 hyreslägen­heter ska det bli, butiksytor och cykelparkering. Träden ska huggas ner och hela parkytan försvinna.

Uppdraget har getts till Wallenstam, som alltså får bygga i en park. Om det visar sig att det inte lönar sig för Wallenstam, säljs marken (!) och det blir bostadsrätter i stället.

Nu säger kommunen förstås inte att det är bostäder man ska bygga här, utan lyfter fram cykelparkeringen. Men cyklar man till Södra Station är det främst den andra ingången man använder och där borde en cykelparkering naturligtvis ligga.

Vi i hyresgästföreningen Fyrspannet, som omfattar de fyra 40-talshusen på Högbergsbacken, protesterar mot att parkmark försvinner till ett sådant projekt. Det finns andra lösningar för att parkera cyklar, det finns till exempel enkla, mobila cykelparkeringar.

Om det är bostäder man vill bygga, föreslår vi att Tobaks­monopolet blåses ut och hela kvarteret görs om till bostäder utan att den vackra funkisbyggnaden rivs.

Styrelsen för LH Fyrspannet