Bygg simhallen i Saltsjö-boo

Överbefälhavaren säger att Stockholm kan försvaras en vecka Jag tycker att det är en urdum idé. För Nacka är numera ihopbyggt med Stockholm och då går fronten precis vid Nacka simhall. Och det tycker jag inte alls om.

Personalen använder redan i dag alla möjliga löjliga undanflykter som helgaftnar med mera för att slippa jobba och hålla simhallen stängd.

I egenskap av flitig simmotionär ska jag lämna ett medborgarförslag till vår kommunfullmäktige för vidare befordran till regeringen, att de gör en utredning med syfte att en eventuell konflikt ska lösas under den stängda semesterveckan när den årliga rengöringen av bassängen sker. Då så! Kan trafikfolk jobba mitt under semester när det stör som minst, kan väl militärer också!

Och om det trots allt inte går, är ett bra alternativ att äntligen bygga simhallen i Saltsjö-Boo.

Johan Wouters

Pensionär i Saltsjö-Boo