Bygg snabbt ut t-banan till nya Barkarbystaden

Ambitiösa bostadsplaner kräver en ambitiös kollektivtrafikutbyggnad. Den nya Barkarbystaden med cirka 5 000 bostäder och 6 000 arbetsplatser förutsätter bra kollektivtrafik. Vi socialdemokrater har länge drivit på för en utbyggd tunnelbana till Barkarby på blå linje Akalla/Hjulsta. Men den moderatledda majoriteten har inga konkreta förslag. De vill i en debattartikel i Dagens Nyheter den 25 oktober göra stort nummer av att de tillsätter en utredning om ”spårlösning”. Moderaterna i landstinget har dessvärre röstat nej till Socialdemokraternas förslag om en strategisk tunnel­bane­utredning. I stället blir det nu en i raden av utredningar som riskerar att mala på och gömma undan en för dem besvärlig fråga.

Kollektivtrafiken i Stockholms län brottas ju med många problem, var­av bristande kostnadskontroll och felprioriteringar bara är några. Den planerade tvärbanan till Kista skjuts flera år framåt i tiden då den moderatledda majoriteten i stället valt att satsa på utbyggnad av Spårväg city. Samma landstingsmajoritet har avbrutit planeringen av tunnelbana till den nya stadsdelen Hagastaden som har lika många bostäder men långt fler arbetsplatser än Barkarbystaden. Det nya Karolinska universitetssjukhuset och stora kringverksamheter inom life science byggs nu för fullt, men moderaterna blundar för alla sakargument som talar för en skyndsam tunnelbaneutbyggnad.

För att klara den snabba befolkningsökningen i Stockholms län så måste vi bygga ut kollektivtrafiken. I denna verklighet imponerar inte luftslott och inriktningslösa utredningar. Barkarbystaden har börjat byggas och står klar om tio år. Om det ska bli någon utbyggnad av tunnelbanan så krävs finansiering, vilja till snabb projektering och att spårvägsnät i city prioriteras ner. Denna vilja saknar Moderaterna.