Bygg tunnelbanan till Nacka från Slussen

Insändarskribenten vill ha tunnelbana mellan Slussen och Nacka och är kritisk till förslaget att förlänga blåa linjen från Kungsträdgården.
Insändarskribenten vill ha tunnelbana mellan Slussen och Nacka och är kritisk till förslaget att förlänga blåa linjen från Kungsträdgården.

Den 15 mars 2012 presenterade politiker från landstingsrådet, Stockholm, Nacka och Värmdö en överenskommelse om en förstudie för utbyggnad av blå linjen från Kungsträdgården till Nacka forum. Detta var en väldigt positiv nyhet för hela staden, Nacka i synnerhet.

Ganska snabbt stod det dock klart att det finns ett stort problem med det nuvarande förslaget med förlängning av blåa linjen; valet att inte dra tunnelbanan via Slussen.

Tunnelbanans poäng är framförallt att erbjuda snabb restid och ökad tillgänglighet för invånarna. För många Nackabor som idag åker buss för att ta sig till Slussen/Södermalm eller vidare söderut kommer tunnelbanans nuvarande förslag på dragning innebära att man tvingas åka två stationer för långt, byta till södergående tunnelbana och sedan åka två stationer tillbaka.

Tidsvinsten går därmed av allt att döma förlorad jämfört med dagens busslinjer till Slussen. Det rimliga resultatet blir därför att majoriteten av Nackabor som ska ta sig till Södermalm eller söderut kommer att fortsätta åka buss.

Utifrån denna problematik missar man därmed möjligheten att avsevärt minska busstrafiken från Nacka (men även från Sofia) till Slussen. Skulle man ta tillvara på denna möjlighet genom en tunnelbanedragning via Slussen skulle man, förutom fördelarna med mindre busstrafik, kraftigt kunna minska omfattningen på utsprängningen av Katarinaberget för den planerade nya bussterminalen, vilket skulle spara många miljarder av skattebetalarnas pengar.

T-centralen är idag en av de hårdast belastade stationerna på grund av dess funktion som knutpunkt i Stockholms kollektivtrafik. I framtiden kommer trycket att öka ytterligare i och med öppnandet av Citybanan. Att erbjuda tusentals Nackaresenärer en enda station, T-centralen, för byte till övriga linjer kommer ytterligare att öka belastningen.

Vidare missar man möjligheten att erbjuda resenärer på blå linjen norrifrån möjlighet till byteslös färd mot Slussen. Sammantaget riskerar man att skapa en problematisk flaskhals.