Min lokala hjälte

Bygg ut tunnelbanan till Nya Karolinska

Just nu pågår byggnationen av ett av världens största sjukhus, Nya Karolinska sjukhuset här i Solna. Där ska det också finnas 5 000 bostäder och 36 000 arbets­platser.

Det är ett projekt jag skulle vilja vara stolt över men rapporteringen i Dagens Industri (DI) är oroväckande. Kostnaden för Nya Karolinska sjukhuset uppgår i nuläget till 52 miljarder kronor fram till 2040. Det är troligtvis världens dyraste sjukhus. DI:s unika granskning av landstingsledningens vidlyftiga affärer visar dessutom på ett enormt skuldberg de närmaste åren. Vid årsskiftet uppgick skulden till drygt 30 miljarder. Inom tio år kommer den mer än fördubblas. Enligt DI hotas nu hela landstingets kreditrating.

Inte nog med att ekonomin är i gungning, inga politiska beslut har tagits om vilken kollektiv­trafik som ska trafikförsörja sjukhuset, vilket ska vara i drift 2017. Jag frågar mig hur patienter och personal ska ta sig till sjukhuset. De olycksdrabbade kommer att flyga med ambulanshelikoptrar. Men de övriga?

Alliansen har gett starka signaler om att Christer Wennerholms (M) fritidsintresse för spårvagnar slår igenom. Wennerholm är för övrigt medlem i föreningen Spårvagnssällskapet. Allt talar för att Alliansen vill plöja ner en miljardinvestering i en spårvägslinje. Men en enkel spårvägslinje klarar naturligtvis inte av transporten av alla dessa människor och i vilket vägnät ska den klämmas in?

Socialdemokraterna har en bättre lösning. Bygg ut tunnelbanan! Socialdemokraterna har full finansiering för utbyggnad av tunnelbanan mellan Odenplan och Hagastaden. Det är dock bara en del av en större utbyggnad som Socialdemokraterna vill se. Hela tunnelbanan måste avlastas, för att klara det krävs mer än förlängningar av tunnelbanan, det krävs en ny linje.

Om Social­demokraterna vinner valet kommer en ny linja att börja planeras som kommer sträcka sig från syd till nord, Hagsätra – Älvsjö – Årstafältet – Liljeholmen – Fridhemsplan – Hagastaden – Solna C – Arenastaden – Danderyd.

Mats Haapanen (S), Solna

Tunnelbanan bör förlängas med en linje från Odenplan till Hagastaden via Nya Karolinska sjukhuset, föreslår Mats Haapanen (S).