Bygg ut Väsjön mellersta snabbare

Under de senaste åren har vi sett att bostadsbristen breder ut sig i Sollentuna och det blir allt svårare att få tag på en bostad för såväl ungdomen som vill flytta hemifrån som barnfamiljen som har fått tillökning och vill flytta in i ett naturskönt område. Det sista icke utbyggda området i Sollentuna är Väsjön. Efter ett decennium av diskussioner, planläggning och överklaganden tycks det under detta år kunna börja bebyggas.

Nyligen beslutade kommunen om markförsäljningsstrategin för Väsjön mellersta. Social­demokraterna står i stort bakom dokumentet som ska fungera som grund när kommunen börjar sälja mark i området. Det finns flera nytänkande idéer i strategin som kan bidra till att göra Väsjön mellersta till ett attraktivt område. Det finns däremot några delar som vi vill gå längre än den moderatledda majoriteten.

Kommunen är ensam mark­ägare i Väsjön mellersta. Det gör att kommunen har större möjlighet att avgöra upplåtelseform på bostäder i området. Vi anser att kommunen därmed borde säker­ställa att en betydande del av Väsjön mellersta blir hyresrätter. Tyvärr har den moderatledda majoriteten en annan uppfattning.

Vi anser att området bör byggas ut snabbare än den planerade takten. Med den föreslagna takten kommer det ta mer än tio år att bygga ut området. Kommunen borde vara mer offensiv. Bostadsbristen är skriande och kommer med största sannolikhet att vara det fram över också. Det gör att den ekonomiska risken med att bygga ut snabbare är liten.

Joakim Jonsson (S) ­

gruppledare ­stadsbyggnadsnämnden