Bygg vid Klockbacka

Säg gärna JA men städa först upp Klockbackaområdet. Området är mycket lämpligt för bostäder, både för familjer och äldre. Ett naturskönt område med närhet till Fysingens bad och båtliv. För äldre finns tillgång till sjukhus, restaurang med mera.

Fastighetsägaren Lars Gullstedt kunde se till att byggförbudet i Bollstanäs som rått sedan 1925 togs bort och han ordnade till en anslutning till motorvägen – fantastiskt. Beslutsfattare, se till att ta bort byggförbudet på Klockbacka. Flyg- och motor­vägsbuller finns i hela Väsby och det är inte ett giltigt skäl att ha byggförbudet kvar.

Man kan inte utveckla Väsby innan man städat upp det som redan finns. Förlägg gärna nästa byggnadsnämndsmöte till Klockbacka.

Gammal Väsbybo