Byggplan blev annorlunda

Kommentar till ”Grannarna rasar mot bygge i grönområde” den 17 mars:

Processerna vid nybyggen kan liknas vid sagan om Mäster skräddare. Fast tvärt om. Det blir alltid mer än vad som godkändes i remissvar i stadsdelsnämnden. För bygget i Höglandet gällde tre våningar för att passa in.

Vi i Folkpartiet Bromma värnar om trädgårdsstaden. Bromma är unikt med sin känsla av småstad så nära Stockholms centrum.

Vi står dock inför stora utmaningar med en snabbt växande befolkning. Där vi kan bygga ska vi göra det rejält så att vi får stadskänsla med bra infrastruktur för människor och handel.

Det är ett problem att stadsdelsnämnden, som är Brommas lokala demokratiska organ, inte får insyn i den fortsatta processen när det gäller byggen efter det första remissvaret. Vi godkänner något som efter 2 eller 3 år dyker upp som något helt annat. Inga återkopplingar görs och vi lokalpolitiker står svarslösa.

Vi skulle vilja se en löpande återkoppling och en öppnare process för att kunna informera invånarna tidigare och bättre.

Vackra miljöer och naturområden ska värnas, fula miljöer byggas bort och enskilda fastighetsexploatörer ska inte kunna agera fritt utifrån vad de finner vara mest lukrativt.

Hanna Wistrand, ordförande Folkpartiet Bromma

Jonatan Ohlin (FP), ledamot stadsdelsnämnden Bromma