Byggplaner hotar de äldres boendemiljö

Christina Ståldal kritiserar HSBs byggplaner.
Christina Ståldal kritiserar HSBs byggplaner.

HSB 90-årsjubilerar men riskerar att förstöra de äldres boendemiljö vid Danvikshem. HSB och Nacka kommun har långt framskridna planer på att bebygga Danvikshemsberget mycket nära det befintliga äldreboendet. En rad faktorer talar emot de planer som finns. Dessa är bland annat:

Berggrunden är inte solid, sprängningar innebär stora risker, sättningar i befintligt hus finns redan nu.

Kommunikationerna är dåliga för de äldre och den planerade vägen till bussen är helt olämplig för rullatorer och rörelsehindrade.

Stor hänsyn ska visas till det lilla men värdefulla rekreationsområde som finns i dag med hänsyn till kulturmiljövård och riksintresse för norra kusten, enligt Nackas antagna översiktsplan.

Enligt denna är målet att nackaborna ska kunna njuta av en park och grönområde inom 300 meter, något som kommer att kraftigt försämras.

De planerade husen kommer att skymma de hus som finns i dag och även det nya som byggs.

Nackalistan tror att de boende på Danvikshem är de bästa experterna på sin egen miljö.

Bygg gärna, men åtminstone de styrande i kommunen borde ta hänsyn till de viktiga synpunkter som har framkommit från de boende.

Tanken att bygga praktvillor på en av kustområdets bästa utsikter är helt horribelt och strider mot innehållet i den plan för området som finns. Om HSB tänker fira sina 90 år så borde ni ta hänsyn till en grupp äldre som i dag trivs i ett bra boende och inte förstöra deras miljö. Annars sviker HSB de värderingar som ligger till grund för bolaget.

Christina Ståldal, Nackalistan