Min lokala hjälte

Byggprojekt utan hänsyn till barnen

I Lokaltidningen Mitt i har läsarna den senaste tiden kunnat följa argumentationen för och emot byggandet av hyresrätter på fotbollsplanen i Lindalen. Bygget, som omfattar över 70 lägenheter, är för stort för en fotbollsplan. Därför kommer mark från omkringliggande fastigheter att tas i anspråk. Njupkärrsvägen blir smalare, delar av bostadsrättsföreningen Plutos mark tas i anspråk. Sist men inte minst tas även förskolan Speldosans mark i anspråk. Gården krymper för att lägenheternas parkering ska få plats. Längs med staketet av stora gården, där majoriteten av förskolans barn vistas vid utevistelsen, ska parkeringsplatserna ligga. Tre av förskolans fyra gränser kommer att ligga mot asfalterad parkering och väg. Lindalens egnahemförening samt bostadsrättsföreningen Pluto har protesterat. Men hur blir det för barnen? Det är barnen som är kommunens framtid, det är för dem som lägenheterna ska byggas, så att de har någonstans att bo när de flyttar hemifrån. Så låter det från politikerhåll. Men föräldrarna på förskolan Speldosan är oroliga. Ungefär 100 namnunderskrifter från förskolans föräldrar har lämnats in som protest mot bygget till kommunpolitikerna. Men ingenstans i de handlingar som finns att läsa angående byggplanerna så nämns detta. Barnen verkar ha ”glömts bort”. Barnen är små, därför får vi föräldrar föra deras talan. Vi är alltså cirka 100 föräldrar (och personal) som skrivit på. Men från politikerhåll är det tyst.

Det är ingen i Lindalens egnahemförening eller bostadsrättsföreningen Pluto som har något emot att det byggs bostäder för unga – tvärtom! Men bygg på en plats som har plats. På fotbollsplanen, som i dag används för bollspel samt för ”lilla vasaloppet” för förskolans barn, ryms inte över 70 lägenheter. Det är därför så många röster har höjts angående byggplanerna. Tyvärr ges ingen återkoppling angående föräldrarnas underskrifter varför jag som förälder känner att politikerna inte ens bryr sig om våra barn. Det gör mig ledsen och orolig!

Orolig Förälder