Byggs vackra vyn mot Saltsjön bort?

Jag sitter på tunnelbanan, åker från Slussen i rikting T-centralen. Tåget passerar den korta öppna brosträckan över vattnet till Gamla stans station.

Det slår mig plötsligt hur genialt Slussen är byggd. Bilbron, den korta viadukten på Skeppsbron, över slusskanalen jag ser från tunnelbanefönstret löper i perfekt linje med horisonten till bakgrund av Skeppsholmen och Saltsjön. Det är därför jag inser hur genialt Slussen är byggd. Bilvägen verkar arkitektoniskt och matematiskt uttänkt för att man ska kunna se horisonten bakom. Jag undrar just om arkitekterna i det vinnande förslaget av nya Slussen och Sten Nordin sett den där horisontlinjen från tunnelbanan? Eller kommer ”nya Slussen” med dess bilvägsleder bli byggd så hög att den döljer den vackra linjen som visar Stockholms infart via vattenvägen? Titta själv nästa gång du åker med tunnelbanan och njut av en vacker vyhorisont av Saltsjön som troligen inte kommer finnas kvar senare.