Byt ut entreprenören för parkeringarna i Danderyd

Svar på insändaren ”Dålig information om parkeringsregler” den 26 februari:

Då jag läser Lokaltidningen Mitt i ser jag att en person råkat ut för samma sak som jag, nämligen att bötfällas via ett inbetalningskort sänt per post. Kundtänstkvinnans svar var ”Du har haft så lång tid på dig att åtgärda detta att det kan vi inte ta hänsyn till”.

Hur hade detta bäst kunna hanterats? Jag har alltså stått på infartsparkeringen många gånger under denna period utan att få någon varning eller anvisning om vad jag borde göra. Som ytterligare en förklaring till min bristande uppmärksamhet på nya regler kan jag nämna att jag haft inbrott i mitt hus under julhelger med allt vad detta inneburit av bekymmer och arbete etcetera.

Är det inte dags att kommunen byter entreprenör för parkeringsfrågan? Q-Park har visat sig i detta och många andra fall vara totalt utan förmåga att agera smidigt och är tydligen bara ute efter att pumpa in böter till företaget. Detta väcker bara irritation hos kommuninvånarna.

Birgitta Klingenberg