ANNONS

Cancervården har blivit mer jämlik

ANNONS

Utvärderingen av Alliansens slopade avgift för mammografi­screening visar nu att jämlikheten har ökat och att fler kvinnor kommer till screening. Enligt utvärderingen kommer 6 000 fler kvinnor till screeningen vilket motsvarar 30 upptäckta fall av bröstcancer. Särskilt i områden där medel­inkomsten är lägre ökar delaktigheten i större utsträckning än i övriga länet. I Spånga-Tensta ökar andelen med fyra procent jämfört med tre procent i övriga länet.

Det är viktigt att vi upptäcker cancern tidigt för att öka möjlig­heten till effektiv behandling.

Alliansen i Stockholms landsting är de enda som har infört detta och nu hoppas vi att andra landsting och regioner också ska göra införa avgiftsfri screening.

Lars Joakim Lundquist (M), landstingsråd

ANNONS