Centerpartiet vill se flerbostadshus i trä

Elisabet Sandberg (C) vill ha flerbostadshus i trä på Lyngåsa.
Elisabet Sandberg (C) vill ha flerbostadshus i trä på Lyngåsa.

Centerpartiet i Haninge har föreslagit att de nya husen på Lyngsåsa byggs i trä. Det knyter an till Dalarös tidiga utveckling i Schweizerstil. Vi tycker att flerbostadshus byggda helt i trä är lämpliga på Dalarö. Det är dags att verkligen ställa om till hållbart byggande i Haninge. Flerbostadshus där betongelement ersatts med trä blir både lättare och brandtåliga. Att bygga hus i förnyelsebart material bidrar till hållbar utveckling. ”Trästaden” i Kungens kurva är ett annat förslag på ekologiskt hållbart byggande, som Centerpartiet i Huddinge tagit initiativ till.

För oss i Centerpartiet är det viktigt att ny bebyggelse på Dalarö bidrar till att lyfta skärgårds- samhällets karaktär och inte tvärt om. Därför har vi ställt krav på att inget hus ska vara högre än tre våningar och att bebyggelsen ska följa terrängen. Det innebär att de hus som sticker upp högst blir de vid Baldersvägen. Branta takvinklar i stället för platta tak är något som också bidrar till Dalarös karaktär och som vi anser är en viktig faktor. Vi föreslog att ett så kallat gestaltningsprogram ska tas fram i det fortsatta arbetet med detaljplanen, vilket nu kommer att ske. Programmet kommer att spegla hur ett framtida Lyngsåsa kan se ut. Att människor har en grön närmiljö kring sin bostad tycker vi är en av de viktigaste livskvaliteterna. Därför anser Centerpartiet att parkmiljön ska bevaras och utvecklas på Lyngsåsa. Likaså är det viktigt för oss att stranden och parken är tillgänglig för alla. Det är glädjande att konstatera att stadsbyggnadsnämnden den 20 mars beslutat om inriktningen i det fortsatta planarbetet och att Centerpartiet kunnat få med de förslag som beskrivs ovan.

Elisabet Sandberg,

Centerpartiet i Haninge

Ledamot stadsbyggnadsnämnden