ANNONS

”Fel att chockhöja 
äldres avgifter!”

Äldre kvinna går längs korridor.
Pensionen för de äldre på särskilt boende riskerar att inte räcka ens till nödvändiga utgifter, menar S-kvinnorna i sin insändare.
"Det är ingen liten höjning – 750 kronor mer i måltidsavgift för de äldre som bor på särskilt boende och en rejäl höjning av hemtjänstavgiften", skriver S-kvinnors styrelse i Sollentuna i sin insändare som vänder sig mot kommunens avgiftshöjningar för de äldre.
ANNONS

I januari höjdes måltidsavgifterna och hemtjänstavgifterna här i Sollentuna.

Det är ingen liten höjning – 750 kronor mer i måltidsavgift för de äldre som bor på särskilt boende och en rejäl höjning av hemtjänstavgiften.

Avgifterna drabbar de äldre med störst omsorgsbehov och lägst inkomst hårt, enligt statistiken oftast kvinnor.

Faktum är att pensionen för de äldre som bor på särskilt boende riskerar att inte räcka varje månad till nödvändiga utgifter såsom till exempel läkemedel, vårdbesök, hjälpmedel, tandvård, förbrukningsmaterial, försäkring, färdtjänst och så vidare. Än mindre till ”guldkanter”, presenter till barnbarn och så vidare.

Hur kan detta vara möjligt, finns det inte maxtak och förbehållsbelopp i lagen? Jo, det finns – men majoritetsstyret i kommunen har hittat en måltidsavgift att höja. Enligt lag ska den vara självkostnadspris, men det tar majoriteten i kommunen lätt på – avgiften uppgår nu till 1 500 kronor mer än Konsumentverkets beräkningar av matkostnader för äldre.

Vi är mycket kritiska till avgiftshöjningarna som drabbar kommunens äldsta, sjukaste och fattigaste invånare och riskerar att göra så att de inte har råd med utgifter för vård och hälsa eller att de riskerar hamna hos Kronofogden.

Så kan vi inte ha det. Sollentuna kan bättre.

S-kvinnors styrelse 
i Sollentuna

ANNONS
ANNONS