Cirkus Cirkör imponerade

Cirkus Cirkör har gett föreställningar nu under en månad på Artipelag och vi – hela familjen, hela gänget på 10 personer – hade det stora nöjet att se dessa fantastiska artister och kan bara hoppas att de – enligt egen önskan uppenbarligen – får slå ned sina pålar, bokstavligen, här på Värmdö. Det tycks inte finnas gränser för vad de kan åstadkomma med sin fantasi och sin egen kropp som redskap – och glädjande nog helt utan cirkusdjur. Svårt att nämna något enstaka ”nummer” – allt var genomtänkt och perfekt. Man baxnar. Hoppas att Cirkörs föreställningar blir återkommande varje år, och ifall de ”bosätter” sig här blir det nog regel för Gurra-borna att komma till föreställningarna. Möjligen ett tips till Artiipelag, gradera inträdesavgifterna bättre, såsom ju många teatrar gör i stan, med priser för till exempel studerande och pensionärer, avsevärt lägre än nu.

Hildegard Trinkies