Civilförsvaret fick lugn på trafiken

Ett varmt tack till Cilvilförsvaret. Jag och mina tre barn (alla under 6 år) vill tacka för er insats vid Svartbäcksskolan den 20 april.

Genom att visa er närvaro vid övergångsställena sänktes bilisternas fart markant och trafiksituationen upplevdes lugnare och mer fokuserad. I vardagens morgonstress betyder detta så oerhört mycket.

För läsare av detta med lite tid över och som vill göra en insats, rekommenderas att ta kontakt med civilförsvaret så kanske detta kan bli en del av den självklara morgonbilden då jag förstår att resurser är det som avgör.

Återigen, ett varmt tack för ert engagemang och er tid!

Till oss bilister – låt det bli en påminnelse, att om vuxna i västar kan få oss att köra lugnare borde väl små barn utan västar verkligen få oss att lätta på foten och fokusera. Eller kanske är det bara en påminnelse som behövs?

En tacksam mamma