Cykelbanan är en påbjuden körbana

Kommuner runt om i landet bygger ut cykelbanor till stora kostnader. Cykelbanor som byggs för att cyklister som kör på vägbanor som delas med motordriven trafik – bilar, bussar och så vidare – ska slippa obehaget av att vistas vid motordriven trafik.

Pendlare till och från jobbet, skolbarn på väg till och från skolor måste få en säker väg och trygg trafikmiljö.

Cykelbanor byggs ofta ut på del av ordinarie vägar och gator, på bekostnad av motordrivna trafikens utrymme. Dessa utmärkta och uppmärkta cykelbanor är tvingande för cyklister, påbjuden körbana.

Jag är ohyggligt trött på att, framför allt, elitidrottsmotionärer eller till-och-från-jobbetcyklister i alla väder och städer inte använder dessa cykelbanor utan envisas med att trängas bland bilar och bussar. Det är inte helt ovanligt att de hindrar lokaltrafiken då bussarna inte vågar köra om cyklisterna på redan trånga gator och vägar.

Polisen struntar eller hinner inte med dessa trafikbrott, vilket i och för sig kan förstås. Att som bilist protestera genom att, bara för att ventilera sin ilska, använda vindrutespolning just när man passerar cyklisterna (jo, det blir visst en bra dusch i ansiktet på cyklisten) är inte konstruktivt i längden.

Skärpning cyklister! Använd dessa cykelbanor, för er egen säkerhets skull men även för oss andras skull.

Motorist i Täby